WELCOME

Circular to Parents re Hamrun Move

9 ta’ Settembru, 2015

Għeżież ġenituri/kustodji,

Nirringrazzja lil dawk kollha li attendew għall-laqgħa li saret nhar l-Erbgħa 26 ta’ Awwissu ġewwa n-National Curriculum Centre.   Għall-benefiċju ta’ dawk li ma setgħux jattendu, nixtieq ninfurmakom li din is-sena skolastika ser inkunu qegħdin noperaw minn ġewwa l-binja ta’ l-Ex Skola Maria Assumpta ġewwa l-Ħamrun li tinsab fi Triq Abela Scolaro.  Dan minħabba ix-xogħol estensiv li għaddej fil-bini il-Wardija u biex nirrispettaw is-sigurtà ta’ kulħadd.  Il-programm edukattiv u l-loġistika mhux ser ikunu affetwati.  Bħas-soltu, ser inkunu qegħdin nagħmlu ħilitna biex noffru edukazzjoni ta’ kwalità għall-ġid ta’ uliedkom.

Kull min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista’ jew iċempel fuq 21573989 jew jibgħat email fuq nicholas.agius@ilearn.edu.mt.  Għal aktar informazzjoni żuru l-website taċ-Ċentru kif ukoll il-facebook.

Grazzi.

Tislijiet,

Nicholas Agius

Kap taċ-Ċentru

Maria Assumpta Hamrun Maria Assumpta Hamrun (1) Maria Assumpta Hamrun (2)

Maria Assumpta Hamrun (4) Maria Assumpta Hamrun (5) Maria Assumpta Hamrun (7)

Maria Assumpta Hamrun (8)Maria Assumpta Hamrun (9)Maria Assumpta Hamrun (12)

Maria Assumpta Hamrun (13) Maria Assumpta Hamrun (14) Maria Assumpta Hamrun (10)

First Aid Awareness Certificate – Malta Red Cross – 26.06.15

Malta Red Cross (1) Malta Red Cross (2) Malta Red Cross (3)

Malta Red Cross (4) Malta Red Cross (5) Malta Red Cross (6)

The Centre’s 5 Duke of Edinburgh students were successful in obtaining their First Aid Awareness Certificate with the Malta Red Cross. This course was offered to them as part of the training provided by the Centre in preparation for their Duke of Edinburgh Bronze Level Award. These students also successfully completed all the requirements for the Bronze Award and will granted their medals and Award later this year.

Preżentazzjoni taċ-Ċertifikati – YRE – 18.06.15

YRE Certificate Presentation (4) YRE Certificate Presentation (5) YRE Certificate Presentation (6)

YRE Certificate Presentation (7) YRE Certificate Presentation (8)YRE Certificate Presentation (9)

YRE Certificate Presentation (10) YRE Certificate Presentation (11) YRE Certificate Presentation (12)

YRE Certificate Presentation (13) YRE Certificate Presentation (15) YRE Certificate Presentation (16)

YRE Certificate Presentation (20) YRE Certificate Presentation (21) YRE Certificate Presentation (23)

Illum iċ-Ċentru ta’ Riżorsi tagħna saret iċ-ċerimonja tat-Tqassim taċ-Ċertifikati lill-Parteċipanti li ħadu sehem fil-Kors tal-Fotografija bħala parti mill (YRE) – Young Reporters for the Environment fi ħdan l-Ekoskola. Matul din is-sena ingħata taħriġ lill-grupp ta’ studenti dwar il-fotografija mir-rappreżentanti tal-YRE f’Malta fi ħdan Ekoskola u Nature Trust. Dan il-kors kien jikkonsisti f’sessjoni prattika u teoretika u sar fiċ-Ċentru fi tlett ġranet differenti. L-istudenti ħadu gost ferm u pparteċipaw attiv. Is-sessjoni teoretika kienet tikkonsisti dwar l-użu tal-kamera u l-funzjonijiet differenti u t-teknika ta’ kif tieħu ritratt tajjeb, fosthom il-komposizzjoni, id-dwal, u l-angolu. Intwerew ukoll eżempji tajbin ta’ kif ikun ritratt tajjeb. Wara kien imiss is-sessjoni prattika fejn l-istudenti daru kull kantuniera tal-ġonna u tal-iskola sabiex jieħdu ritratti diversi ta’ affarijiet differenti. Nista ngħid li r-ritratti li ħadu kienu tajbin ħafna. Dan ħareġ mill-evalwazzjoni li saret mill-istudenti stess. Dawn ir-ritratti daħlu għall-kompetizzjoni u eventwalment ingħataw ċertifikat. Erba’ studenti Warren Cordina, Malik Hussein , Christian Abela u Emanuel Camilleri kienu rekkomandati bħala l-isbaħ ritratti.

STREET BUSKING – 12.06.15

Street Busking (20) copy Street Busking (21) Street Busking (22)

Street Busking (49) Street Busking (56) Street Busking (61)

Street Busking (69) Street Busking (24)Street Busking (35)

Street Busking (78) Street Busking (41) Street Busking (57)

No more rehearsals were required. At last the day, everyone had been waiting for finally arrived. The students were going to perform in the streets of Valletta! By 9.30, all the students were at La Valette Square and were ready to kick-start the event accompanied by the Centre’s staff and also some parents. Joining the event were foreigners who were participating in the Art-is festival which was taking place in the next three days. First in line was a flash-mob directed by Mr.Douglas Comley where students danced and enjoyed themselves together with people who stopped by and continued with the non-stop dancing. After, it was the turn to sing the two songs recorded on the CD Way Forward directed by Phyllisienne Brincat. Even during the singing, the dancing didn’t stop! For the last performance, Peter Paul Galea led the students to perform a percussional music session. The students shared with people passing by the instruments they created with recyclable material during the Music and Drama lessons in order to participate with them. The students took a 10 minutes break and repeated all the performances once again. It was an incredible experience!

STREET BUSKING – 12.06.15

STREET BUSKING EVENT

LEAF Award Ceremony – 03.06.15

LEAF Award CeremonyLEAF Award CeremonyLEAF Award Ceremony

LEAF Award CeremonyLEAF Award CeremonyLEAF Award Ceremony

On Wednesday 3rd June, two students, Andrew and Sherica were chosen to represent the Ekoskola team and the Centre itself. They attended for the LEAF Award-Giving ceremony at The President’s Palace in Valletta. It was such a lovely experience to visit the Throne Hall where students from different schools gathered together to celebrate these awards, both Green Flag and LEAF awards. Hon. George Pullicino and Hon. Leo Brincat were present for such ceremony together with the President of Malta, Ms. Marie Louise Coleiro Preca and the President of Nature Trust Malta, Mr. Vince Attard. Sherica and Andrew collected the LEAF award and a certificate. In the name of the Ekoskola Malta, Andrew had the opportunity to present a card to the President made by our Centre.

11th EkoSkola Parliament Session – 27.05.15

Mozzjoni 2015-page-00111th EkoSkola Parliament Session (2)11th EkoSkola Parliament Session (6)

11th EkoSkola Parliament Session (7)11th EkoSkola Parliament Session (14)11th EkoSkola Parliament Session (20)

11th EkoSkola Parliament Session 24 11th EkoSkola Parliament Session (3) 11th EkoSkola Parliament Session (18)

On 27th May 2015, two of the Centre’s EkoSkola students were given the opportunity to attend the 11th EkoSkola Parliament Session. These 2 students travelled to Valletta independently by public transport where they met with members of our team to attend this event. Our Centre was one of the 25 schools attending and our students had the opportunity to sit in the Debating Chamber together with MPs. They also found the time to introduce themselves and briefly converse with the MPs present. During the session, a motion addressing issues of equality and world hunger was presented to the House of Representatives by the students of one of the schools present on behalf of EkoSkola Malta. EkoSkola was one of the first organisations to hold such a session with the MPs in this newParliamentary Building. This activity was a success for our students and both performed to a high standard with the high-calibre personalities present. Following the event, they once again had the opportunity to make independent use of public transport to travel back home.

LEAF award-winning letter and planting of trees 22.05.15

LEAF Award winning letter and planting of trees (1)LEAF AWARD - MRC Dun Manuel AttardLEAF Award winning letter and planting of trees (2)

LEAF Award winning letter and planting of trees (3)LEAF Award winning letter and planting of trees (4) LEAF Award winning letter and planting of trees (5)

LEAF Award winning letter and planting of trees (7)LEAF Award winning letter and planting of trees (8)LEAF Award winning letter and planting of trees 19

On Friday 22nd May, the Ekoskola students and staff gathered together with the parents in the gardening unit. Two students from the Ekoskola team read out the result of the LEAF jury award. After they found out that they received the LEAF award, the students were very satisfied and their smile on their faces was priceless. Afterwards, the students together with the parents present on the day went to the garden toplant two new trees, one was an avocado tree and the other was a fig tree. Two students and two parents planted such trees. This was an opportunity for the parents and the Ekoskola team to work together at our Centre.

Ċerimonja tal-ftuħ tal-ġnien ta’ San Vincenz de Paul – 29.04.15