Christmas Crackers

Christmas Crackers (2) Christmas Crackers (4)Christmas Crackers (6)

Christmas Crackers – Bħal kull sena qegħdin noffru Christmas Crackers li jidhru fir-ritratti hawn taħt. Dawn jistgħu jimtlew kif tixtiequ inthom. Għandkom ukoll l-possibiltà li tagħżlu l-kuluri li tridu. Jekk inthom interessati tordnaw tistgħu tagħmlu l-ordni tagħkom sa nhar il-Ġimgħa 23 t’Ottubru, 2015. Għal aktar informazzjoni ċemplu 21573989 u staqsu għal Ms Joanne Vella Dolci jew Ms Josette Spiteri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *