Students’ Council

DSC_0007

WARDIJA STUDENTS’ COUNCIL

A Students’ Council has been set up in our Resource Centre for the first time during the current scholastic year (2012-2013). The Council meets once a month. In the first term, informative meetings were held for those students who showed interest in forming part of this council. During Council meetings, the students voice their opinions and put forward suggestions which are very important and adapted  to the students’ needs. The Council is aided and facilitated by two teachers, Mr. S. Cutajar and Ms. A. Tanti who teach these students the necessary skills and procedures behind an officially recognised council. During such meetings notes and minutes are also taken, and the meetings follow a predefined Agenda prepared by the Council Secretary. The students nominated and voted for three Council officials namely the President: Sherica Asare, Secretary: James Cachia and an Assistant Secretary: Leanne Fenech who are responsible for the bulk of Council work.

Tħawwiel ta’ Siġar Endemiċi fil-Park tal-Familja f’Wied il-Għajn – 17.02.2013

170220136917 170220136932 170220136936

Din l-attività kienet ħolqa oħra f’katina ta’ attivitajiet fejn l-istudenti tagħna kellhom l-opportunità juru u jużaw l-abilitajiet tagħhom fil-komunità billi jħawlu siġar endemiċi fl-aktar park prestiġjuż fin-nofinhar ta’ Malta. Din l-attività li ġiet organizzata b’kollaborazzjoni mad-departiment tal-PARKS kompliet issaħħaħ ir-relazzjonijiet li ċ-Ċentru tagħna qiegħed jibni ma’ diversi entitajiet kemm pubbliċi kif ukoll privati. Permezz ta’ attivitajiet bħal dawn l-istudenti tagħna jkunu qegħdin jesperjenzaw inklużjoni sħiħa billi jaħdmu fil-komunità, mal-komunità u fuq xogħol tal- kominità biex l-istess komunità tagħraf aktar l-abilitajiet ta’ nies b’diżabilità.

L-entużjażmu tal-istudenti tagħna u l-kooperazzjoni tal-ġenituri tagħhom f’attivitajiet bħal dawn ikomplu jsaħħulna l-fehma li l-istudenti tagħna vera jistgħu jirnexxu wkoll.

BITSE

BITSE
BITSE (Barriers which Inhibit the Transition from School to Employment) huwa proġett kofinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea taħt il-programm ‘tagħlim tul il-ħajja’ (Life Long Learning Programme). Aħna bħala Ċentru ta’ Riżorsi dħalna f’dan il-proġett għax dan ser jagħtina l-opportunità nikkategorizzaw dawk l-hekk imsejħa ‘barrieri’ li jkunu ta’ xkiel għal studenti b’diżabilità waqt it-tranżizzjoni tagħhom miċ-Ċentru Edukattiv għall-istituzzjonijiet edukattivi oħra jew fejn hu possibbli għad-dinja tax-xogħol.
Din il-kategorizzazzjoni ta’ dawn il-barrieri li ser niġbru aħna mingħand professjonisti u saħansitra l-istudenti nfushom ser inqabbluha u niddiskutuha ma’ membri oħra f’dan il-proġett minn  pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea bħal Ġermanja, Franza, Awstrija, u oħrajn. Permezz ta’ dan inkunu aktar f’pożizzjoni biex noħorġu bl-aktar proposti u soluzzjonijiet effettivi biex neliminaw jew innaqqsu l-effett ta’ dawn il-barrieri/ xkiel li żvinturatament ikollhom impatt negattiv fuq it-tranżizzjoni u effettivament il-ħajja soċjali ta’ studenti b’diżabilità.
Fid-dawl ta’ dan kollu aħna ser nagħmlu ħilitna kollha biex nibbenefikaw mir-riżultati ta’ dan il-proġett għax nemmnu li bħala Ċentru ta’ Riżorsi għandna nkunu katalisti f’dawk li huma proposti u soluzzjonijiet immirati biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni ta’ studenti b’diżabilità f’fażi daqshekk importanti fil-ħajja tagħhom.

BITSE

EU_flag_LLP_MT-01

BITSE (Barriers which Inhibit the Transition from School to Employment) huwa proġett kofinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea taħt il-programm tagħlim tul ilajja (Life Long Learning Programme) Aħna bħala Ċentru ta’ Riżorsi dħalna f’dan il-proġett għax dan ser jagħtina l-opportunità nikkategorizzaw dawk l-hekk imsejħa barrieri li jkunu ta’ xkiel għal studenti b’diżabilità waqt it-tranżizzjoni tagħhom miċĊentru Edukattiv għall-istituzzjonijiet edukattivi oħra jew fejn hu possibbli għad-dinja tax-xogħol.

Din il-kategorizzazzjoni ta’ dawn il-barrieri li ser niġbru aħna mingħand professjonisti u saħansitra l-istudenti nfushom ser inqabbluha u niddiskutuha ma membri oħra f’dan il-proġett minn  pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea bħal Ġermanja, Franza, Awstrija, u oħrajn. Permezz ta’ dan inkunu aktar f’pożizzjoni biex noħorġu bl-aktar proposti u soluzzjonijiet effettivi biex neliminaw jew innaqqsu l-effett ta’ dawn il-barrieri/ xkiel li żvinturatament ikollhom impatt negattiv fuq it-tranżizzjoni u effettivament il-ħajja soċjali ta’ studenti b’diżabilità.

Fid-dawl ta’ dan kollu aħna ser nagħmlu ħilitna kollha biex nibbenefikaw mir-riżultati ta’ dan il-proġett għax nemmnu li bħala Ċentru ta’ Riżorsi għandna nkunu katalisti f’dawk li huma proposti u soluzzjonijiet immirati biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni ta’ studenti b’diżabilità f’fażi daqshekk importanti fil-ħajja tagħhom.

Produced by Youngsters at Wardija Resource Centre.

Below find a list of products and services offered by youngsters at Maria Regina College Dun Manwel Attard Young Adults Education Resource Centre.  Should you need, kindly inform us as soon as possible in order that we have ample time to manage to cater for your needs.

Vocational Unit 1

Dun Manwel Attard Young Adult Education Resource Centre  offers a variety of printing and bookbinding services ranging from black on white photocopying to full colour laminated items ( ID and membership cards, Luggage tags, Business cards, Signs in retail stores, Table top displays, Photographs , Training materials ,Phone lists , Hanging posters or signs, Directional signs for conferences,  Presentation materials, Sales and marketing materials ,Maps ,Check lists, Instruction sheets, Reference sheets, Menus,Temporary signs ,Maintenance procedures, Inventory lists, Price lists,  Safety signs etc. )

Create professional presentations, reports and more by binding and laminating your material at a reasonable price.

image004 image002 image006

image010 image016 image020

Vocational Unit 2

Want that special handmade token?

A wedding?… Confirmation?… Communion?… Birthday?… Baby’s birth?… Easter?… Christmas?… Mother’s /Father’s Day?… Or simply a give away during a conference?  Contact Dun Manwel Attard Young Adult Education Resource Centre for design ideas that can be uniquely produced for you!! 🙂

image022 image024 image026

image028 image030 image032

image034 image036 image038

image040 image042 image044

Vocational Unit 3

Dun Manwel Attard Resource Centre offers agricultural products personally created by our students. Extra Virgin Olive Oil, Herbal Garden, Table Garden and Flowering plants are regulars. You can choose to personalize more your item ranging from pots in various materials such as terracotta, jablo trays, as well as plastic for a more eco-friendly approach. Labels and personal notes can also be printed and designed keeping our customers our first priority. We also cater for Weddings. Tourist Souvenirs and all types of functions at a very competitive market value.

image048 image050 image052

image054 image056

image058 image060

image064 image066

image062 image096

Craft Unit

At Dun Manwel Attard Young Adult Education Resource Centre we  offer a variety of handmade craftworks such as : Mobile Pockets, Pencil Cases, Office Accessories (like pen/ pencil holders / paper organizers/ note holders), Cards for all Occasions, Wallets, Bags, Paper Bags, Accessories, Household Ornaments and more at affordable prices.  Various recyclable materials are used as to make pupils more aware of the importance to safeguard their environment.

image068 image070 image102

image072 image074 image076

image078 image080 image082

image084 image086 image088

image090 image092 image100

For more information about the products and services we offer, please contact the Head of Centre.

Email:

nicholas.agius@ilearn.edu.mt or

wardija.sns@gov.mt